115. Komorzno, kościół św. Jadwigi

Istniał już w średniowieczu. Od 1530 roku w rękach protestantów. Katolicki od 1945 roku. Obecny kościół zbudowany w roku 1753 przez cieślę Christiana Kihla, o czym świadczy napis na belce chóru muzycznego:

„Ao 1753 Christian Kihl Namslau”

przy czym w 1753 budowa miała się dopiero rozpocząć (30.12.1753). Nie wyklucza się, że wieża jest starsza i że pochodzi z poprzedniego kościoła stojącego w tym miejscu; jeżeli ten poprzedni kościół został zbudowany w roku 1623, to niewykluczone, że jego budowniczym był Christoph Bitner, który właśnie wtedy zbudował kościół w sąsiednich Krzywiczynach; wskazywać mogłyby na to szczegóły wież (ale jest to tylko i wyłącznie przypuszczenie).
Kościół zrębowy, na podmurówce ceglanej; wieża słupowa, kościół salowy; z 3-bocznym zamknięciem od wschodu; wewnątrz sklepienie kolebkowe. Ołtarz główny wczesnobarokowy (ok. poł. XVII w.) odnawiany 1937; w ołtarzu płaskorzeźba Ostatniej Wieczerzy; ambona późnorenesansowa (I poł. XVII w.) odnawiana 1939; organy regencyjne; chrzcielnica barokowa; skrzynia o tradycjach barokowych (prawdop. XIX w.); 2 zydle ludowe; 2 krzesła (I poł. XIX w.); dzwon (1537). Był niegdyś też inny jeszcze dzwon, z 1602 roku z napisem:

„Woytek Skupy y Jagna żona yego darowali do ty zwoni 30 talary roku panskiego 1602”

Na cmentarzu nagrobek żelazny M. Benigny Peisker (zm. 1842) i karola Aleksandra Peiskera (zm. 1846).

Leave a Reply