Month: July 2009

136. Zalesie, kościół św. Anny

Miejscowość wzmiankowana w roku 1411, choć nie brak przypuszczeń, że powstała już nieco wcześniej, w końcu XIV wieku; obecny kościół zbudowany został w roku 1718; przebudowany w XIX wieku; restaurowany w roku 1938. Zrębowy, zbudowany na rzucie wydłużonego prostokąta; wieża sygnaturki szkieletowa; wewnątrz kościoła strop; polichromia stropu wykonana w roku budowy kościoła (1718). Ołtarz główny …

Read More 136. Zalesie, kościół św. Anny

137. Grzmiąca, kościół Narodzenia Najśw. Marii Panny

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1497, choć nie brak opinii, że powstała ona przed rokiem 1292. Pierwszy kościół w Grzmiącej powstał prawdopodobnie w połowie XVI wieku; w 1619 przebudowany, po raz kolejny przebudowany 1754; restaurowany 1847 i 1969-70. Zrębowy, wieża szkieletowa zbudowana od strony północnej; kościół zbudowany na rzucie wydłużonego prostokąta, wewnątrz stropy. …

Read More 137. Grzmiąca, kościół Narodzenia Najśw. Marii Panny

138. Sierpnice, kościół Matki Boskiej Śnieżnej

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1399; obecny kościół został zbudowany w roku 1564 – ta data pojawia się dwukrotnie w następujących napisach: „Anno 1564 ist dieses Gotteshaus gebauet unter dem edlen Herren Adam Seidlitz zu Bukersdorf. Got zu lob und ehren. Amen. Venite exultemus domini” „Est pietas factus vera probanda banis. MDLXIIII. Die …

Read More 138. Sierpnice, kościół Matki Boskiej Śnieżnej

139. Rybnica Leśna, kościół św. Jadwigi

Wieś założona pod koniec XIII wieku; pierwsza wzmianka z roku 1305, kiedy to wymieniono w „Liber fundationis episcopatus wratislaviensis” wśród wsi biskupich wieś „Rimarswalde” (Rybnica Leśna). W 1497 roku w pewnym dokumencie określona jako pusta. Obecny kościół powstał najprawdopodobniej w końcu XVI lub na początku XVII wieku (1600?, 1608?). Restaurowany 1963. Konstrukcja fachwerkowa; nawa prostokątna; …

Read More 139. Rybnica Leśna, kościół św. Jadwigi

Opowieść reinkarnacyjna

„W dzieciństwie moje sny były pełne wspomnień o śmierci Mary. Jako Mary, byłam w dużym pokoju z białymi ścianami; wysokie wielopanelowe okno, niemal naprzeciw mnie, wpuszczało sporo światła. Wiedziałam, że byłam chora od pewnego czasu, być może od tygodni, lecz fizyczny ból stał się odległy. Oddychałam jednak z trudem i musiałam zdobywać się na wysiłek, …

Read More Opowieść reinkarnacyjna

Długie milczenie

Pod koniec dziejów na ogromnych zielonych zboczach nad błękitnym oceanem, nad którym rozciągało się równie błękitne Niebo, znalazły się nieprzeliczone rzesze ludzkie. Byli tam ludzie różnych ras, nacji, języków, kultur, stanów i epok. Byli męczennicy za wszelaką wiarę, ofiary mordów politycznych, napromieniowani z Hiroszimy i spaleni żywcem w Dreźnie. Były ofiary i byli ich oprawcy, …

Read More Długie milczenie

Czy Izrael to pomyłka?

Wiele napisano już o sytuacji w strefie Gazy i o stosunkach arabsko-żydowskich na Bliskim Wschodzie. Do napisania tego tekstu skłonił mnie szereg artykułów. Zwróciłem uwagę na artykuł Tomasza Terlikowskiego“Lekcja Holokaustu” , którego pierwotnym miejscem opublikowania był magazyn Polska. The Times. Właściwie powtórzył w nim to, co już pisał w innych publikacjach na temat obecnej rzeźni …

Read More Czy Izrael to pomyłka?

Niepokoje w Warszawie – 1861

W części 6 artykułu „Pierwsi, którzy zwali siebie Australijczykami” wspomniany został artykuł „Niepokoje w Warszawie” („Die Unruhen in Warschau”) opublikowany w „Süd-Australische Zeitung” Nr 3 z dnia 8 stycznia 1862 roku, a odnoszący się do sytuacji w Polsce na krótko przed wybuchem Powstania Styczniowego. Jego tekst zachowany jest na mikrofilmach Biblioteki Stanowej Południowej Australii w Adelaide. …

Read More Niepokoje w Warszawie – 1861

Pierwsi, którzy zwali siebie Australijczykami – część 6: Wątki polskie i Epilog

Byłoby rzeczą wręcz nieuczciwą wobec polskiego czytelnika, gdyby powyższa historia nie została zakończona wątkami polskimi, których jej nie brakowało. Niektóre z nich zostały już zresztą wspomniane: to terytoria i miejscowości, z których emigrowano. Owi niemieccy luteranie pochodzili właśnie z terenów dawniejszej i dzisiejszej Polski. Nie pozostało to bez wpływu na ich indywidualne związki z Polakami …

Read More Pierwsi, którzy zwali siebie Australijczykami – część 6: Wątki polskie i Epilog

Pierwsi, którzy zwali siebie Australijczykami – część 5: Nowy Śląsk

O ile pierwszym miejscem osiedlenia luterańskich kolonistów z Prus był Klemzig, a najbardziej znaną ich miejscowością jest Hahndorf, to z kolei najbardziej „niemieckim” rejonem w Australii jest Dolina Barossy (Barossa Valley) w Południowej Australii na północny wschód od Adelaide. Nazwę swoją (pochodzącą z Hiszpanii) dolina ta otrzymała od założyciela Adelaide, pułkownika Williama Light. Osiadający tam …

Read More Pierwsi, którzy zwali siebie Australijczykami – część 5: Nowy Śląsk