136. Zalesie, kościół św. Anny

Miejscowość wzmiankowana w roku 1411, choć nie brak przypuszczeń, że powstała już nieco wcześniej, w końcu XIV wieku; obecny kościół zbudowany został w roku 1718; przebudowany w XIX wieku; restaurowany w roku 1938. Zrębowy, zbudowany na rzucie wydłużonego prostokąta; wieża sygnaturki szkieletowa; wewnątrz kościoła strop; polichromia stropu wykonana w roku budowy kościoła (1718). Ołtarz główny barokowy (ok. 1720); ambona barokowa (ok. 1720); empora polichromowana, barokowa (1718); rzeźby drewniane: krucyfiks barokowy (XVIII w.), krzyż procesyjny, Matka Boska z Dzieciątkiem (XIX w.); obrazy: św. Anna, 14 stacji Drogi Krzyżowej (barok., XVIII w.).

Leave a Reply