135. Nowa Bystrzyca, kościół Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny

Miejscowość wzmiankowana 1412; w roku 1699 zbudowano tu kaplicę; w 1726 roku na miejscu tej kaplicy wzniesiono kościół przedpogrzebowy; przebudowany on został w 1923 roku (wieża na sygnaturkę); restaurowany 1962. Zrębowy, na podmurowaniu kamiennym; nawa prostokątna (10,48 x 9 m); prezbiterium prostokątne zamknięte ścianą prostą; wewnątrz stropy (w prezbiterium wyższy). Ołtarz łówny barokowy (I poł. XVIII w.); ambona z XIX w.; chrzcielnica drewniana (XIX w.); prospekt organowy barokowy (II poł. XVIII w.); rzeźby drewniane barokowe (XVIII w.): Matka Boska z Dzieciątkiem, św. Anna, św. Jadwiga, św. Jan Nepomucen, Matka Boska z Dzieciątkiem – kopia (XIX w.); obrazy: 14 stacji Drogi Krzyżowej, barokowe (XVIII w.).

Leave a Reply