134. Kamieńczyk, kościół św. Mikołaja

Miejscowość założona 1564; kościół zbudowany 1710; restaurowany 1934. Zrębowy, wieża szkieletowa; zbudowany na rzucie wydłużonego prostokąta z 3-bocznym zamknięciem. Polichromia wykonana w 1734 roku przez malarza z Pragi (A.F.V. – prawdopodobnie Anton Ferdinand Veit). Ołtarz główny rokokowy (1720); ambona późnobarokowa z roku 1734 (napis „1734 Anton …mőrz”). Empory polichromowane (pocz. XVIII w.); rzeźby barokowe (ok. 1720): św. Anna Samotrzeć, Matka Boska z Dzieciątkiem (barok.-lud., w zakrystii); obrazy: Michał Archanioł, 14 stacji Drogi Krzyżowej (XVIII w.); przed kościołem grupa Ukrzyżowanie z piaskowca, barokowa (II poł. XVIII w.).

Leave a Reply