133. Giżyn, kościół Narodzenia Najśw. Marii Panny

Pierwsza wzmianka o wsi z 19 marca 1267, kiedy to papież Klemens IV potwierdza własność klasztoru w Trzebnicy, m.in. wieś GISIN (Giżyn); 12 czerwca 1423 wymieniony zostaje z imienia proboszcz z Giżyna, Joannes. Z roku 1787 pochodzi informacja, że duszpasterstwu luterańskiemu w Giżynie podlegają luteranie z Góry i Chróściny, kościół pozostaje w rękach protestantów do 1945 roku. Obecny kościół pochodzi prawdopodobnie z XVI wieku; restaurowany 1927 i 1966. Zrębowy, na podmurowaniu ceglanym; wieża słupowa osobno stojąca; nawa prawie kwadratowa (12,15 x 12 m); prezbiterium 3-bocznioe zamknięte; wewnątrz stropy. Ołtarz główny o formach pseudogotyckich (XIX/XX wiek). Kościół usytuowany jest osią podłużną w kierunku północ-południe.

Leave a Reply