132. Trzebicko, kościół św. Macieja

Miejscowość założona w XIII wieku (pierwsza wzmianka z roku 1241); wzmianka o parafii pochodzi z roku 1571, o kościele z 1610 r.; 1555-1654 w rękach protestantów; kościół jednak istniał tam już długo przedtem (może od XIII wieku?). protokół wizytacyjny z roku 1666 mówi bowiem o bardzo starym kościele, tak starym, że „zdaniem ludzi istnieje od czasów św. Wojciecha” („hominum opinio est, hanc a tempore s. Adalberti existare”), a opinię tę na pewno kształtował również stan kościoła:
„cały drewniany, mocno zmurszały i zniszczony przez starość (…) dach ma potargany (…) dzwonnica drewniana również potargana i zmurszała, cały zatem budynek wydaje się nie do uratowania”. Toteż wkrótce go rozebrano i zbudowano nowy w roku 1672 (napis „16 IHS 72” na nadprożu wejścia z kruchty do nawy). Restaurowany 1951 i 1969. Zrębowy, wieża słupowa; nawa prostokątna; prezbiterium 3-bocznie zamknięte. Kościół otoczony sobotami. Wewnątrz stropy. Ołtarz główny manierystyczny (1678) z obrazami: Ukrzyżowanie i Święta Rodzina oraz z rzeźbami: Mojżesz, Melchizedech, św. Franciszek, św. Antoni, św. Piotr, św. Paweł, Bóg Ojciec. Tabernakulum manierystyczne (ok. 1670). Ołtarze boczne: 1) manierystyczny (II poł. XVII w.) z obrzami Matki Boskiej i św. Macieja oraz rzeźbami św. Jana Ewangelisty, Matki Boskiej Bolesnej, 2 aniołów i św. Barbary; 2) manierystyczny )II poł. XVII w.) z obrazami Serca Pana Jezusa, Boga Ojca oraz rzeźbami świętych i aniołów. Ambona manierystyczna (II poł. XVII w.). Chrzcielnica drewniana klasycystyczna (pocz. XIX wieku); prospekt organowy barokowy (ok. 1750); chór muzyczny barokowy (ok. 1750), rzeźby: Chrystus Zmartwychwstały (manieryst., II poł. XVII w.), Grupa Ukrzyżowania (manieryst., II poł. XVII w.), św. Jan Nepomucen, klasycyst. (XVII/XIX w.); 2 krucyfiksy barokowe (XVII w.); obrazy: Matka Boska z Dzieciątkiem, renes. (XVI/XVII w.), Chrystus Ukrzyżowany , renes. (1634); obraz nagrobny (renes., XVII w.); Widzenie Świętej (renes., XVII w.), Święta Rodzina (barok., XVII w.); Matka Boska z aniołami (barok., XVIII w.); Wniebowzięcie NMP (barok., XVIII w.); Matka Boska Częstochowska (lud., XIX w.); malowane epitafium drewniane Melchiora Safrona, manieryst. (1634); portal drewniany (1678); dzwon (1600); na cmentarzu nagrobek klasycystyczny (1778).

Leave a Reply