131. Grabowno Małe, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Miejscowość wzmiankowana w roku 1225; pierwszy kościół zbudowano tam w roku 1500 (według nieistniejącego już napisu na belce nad drzwiami); obecny kościół zbudowano prawdopodobnie w II połowie XVII wieku, wymienia się datę 1655 jako datę budowy. Nie jest to wykluczone, zwłaszcza że protokół wizytacyjny z roku 1666 wymienia w Grabownie Małym kościół „…niedawno zbudowany z belek i otoczony drewnianym płotem, mający dobry dach (…) dzwonnicę drewnianą z 2 dzwonami, strop płaski…”. Restaurowany w 1976 roku. Zrębowy, wieża słupowa; zbudowany na rzucie wydłużonego prostokąta (20,9 x 7,1 m) z 3-bocznym zamknięciem. Wewnątrz strop (XIX w.) kasetonowy; ołtarz główny neogotycki (II poł. XIX wieku); ambona neorenesansowa (XIX w.); chrzcielnica kamienna neorenesansowa (XIX w.); konfesjonał neogotycki (II poł. XIX w.); organy (XIX w.); krucyfiks drewniany barokowy (II poł. XVIII w.); stacje Drogi Krzyżowej rokokowe (II poł. XVIII w.); żyrandol neogotycki (II poł. XIX w.).

Leave a Reply