130. Chełstów Wielki, kościół św. Idziego

Miejscowość wzmiankowana w 1305; kościół wymieniony po raz pierwszy w 1376; w latach 1560-1653 w rękach protestantów. Wizytowany w roku 1666; protokół pozostawia o nim informację, że był on (wówczas jeszcze pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła) „drewniany z dachem całkiem potarganym, strop bliski rujnacji (…) wieża drewniana, niedawno w znacznej mierze odnowiona (…) zakrystia ciemna i licha…”. Nic dziwnego zatem, że wkrótce potem zbudowano nowy (obecny) kościół. Konstrukcja ścian fachwerkowa; nawa prostokątna (9,74 x 8,05 m); prezbiterium 3-bocznie zamknięte. Wewnątrz stropy z fasetami. Restaurowany 1975-76. Ołtarz główny barokowy (pocz. XVIII w.); chrzcielnica drewniana barokowo-ludowa (XVIII w.) z glinianą misą chrzcielną z datą „1697” i podpisem „Johann Schas”. Rzeźby: św. Idzi (got., ok. 1400), św. Jadwiga (got., ok. 1400), św. Wojciech (got., ok. 1400); krucyfiks drewniany barokowy (XVIII w.); epitafium marmurowe Christiana von Craussen (zm. 1757) barokowe, odnowione w roku 1937.

Leave a Reply