137. Grzmiąca, kościół Narodzenia Najśw. Marii Panny

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1497, choć nie brak opinii, że powstała ona przed rokiem 1292. Pierwszy kościół w Grzmiącej powstał prawdopodobnie w połowie XVI wieku; w 1619 przebudowany, po raz kolejny przebudowany 1754; restaurowany 1847 i 1969-70. Zrębowy, wieża szkieletowa zbudowana od strony północnej; kościół zbudowany na rzucie wydłużonego prostokąta, wewnątrz stropy.
Ołtarz główny barokowy (I poł. XVIII w.); ambona renesansowa (ok. 1640), chrzcielnica kamienna renesansowa (XVII w.); empory renesansowe (pocz. XVII w.). Rzeźby: krucyfiks barokowy (XVIII w.), krzyż procesyjny barokowy (XVIII w.), krzyż ołtarzowy klasycystyczny (1851), pasyjka barokowo-klasycystyczna (1851); fragment dawnej polichromii renesansowej (XVII/XVIII w.); portal z piaskowca barokowy (1736) na plebanii, portal drewniany klasycystyczny (ok. 1800); 16 ławek renesansowych malowanych (I poł. XVII w.); dzwon renesansowy (1558); niegdyś wśród elementów wystroju wymieniano 5 malowideł miniaturowych na szkle przedstawiających sceny z życia Chrystusa, w jednym z okien prezbiterium, wyk. W 1641 roku.

Leave a Reply