138. Sierpnice, kościół Matki Boskiej Śnieżnej

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1399; obecny kościół został zbudowany w roku 1564 – ta data pojawia się dwukrotnie w następujących napisach:

„Anno 1564 ist dieses Gotteshaus gebauet unter dem edlen Herren Adam Seidlitz zu Bukersdorf. Got zu lob und ehren. Amen. Venite exultemus domini”

„Est pietas factus vera probanda banis. MDLXIIII. Die Werke loben den Meister. Verbum Domini manet in eternum 1564”

Kościół całkowicie odnawiany w roku 1592 (niem. napis w północnej części chóru bocznego); wizytowany w roku 1667 i określony jako „cały drewniany i ubogi, z 3 dzwonami”. Rozbudowany 1785; restaurowany 1925-28. Zrębowy; wieża murowana; ambona barokowa (XVII w.); chrzcielnica drewniana z datą „1642”; prospekt organowy barokowy (XVIII w.); rzeźby gotyckie: Matka Boska (XV w.), św. Maria Magdalena (XV w.), św. Mikołaj (XV w.), 2 anioły (XV w.), Madonna (ok. 1500); krucyfiks barokowo-ludowy (XVIII w.); krzyż procesyjny (1819); obraz Koronacji Matki Boskiej (barok. XVII w.); epitafium barokowe z piaskowca (1700); kamienna płyta nagrobna (barokowa, XVIII w.); nagrobek z czerwonego kamienia, klasycystyczny (ok. 1700); portal z czerwonego kamienia, barokowy (1784); konfesjonał barokowy (XVIII w.); dzwon renesansowy (1580).

Leave a Reply