Month: July 2009

126. Złotów, kościół św. Józefa Oblubieńca Najśw. Marii Panny

Miejscowość wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1266; pierwszy kościół powstał tu prawdopodobnie w roku 1339; w latach 1523-1671 w rękach protestantów; później przejęty przez katolików; od 1708 znów protestancki. Obecny kościół zbudowano w roku 1754 (świadczą o tym napisy i daty na 2 kamieniach w narożach nawy); restaurowany w latach 1935-37. Zrębowy, wieża szkieletowa …

Read More 126. Złotów, kościół św. Józefa Oblubieńca Najśw. Marii Panny

127. Dziesławice, kościół św. Trójcy

Miejscowość wzmiankowana 1305, pierwsza wzmianka o kościele w roku 1376. Kościół wizytowany był w roku 1666 (był wówczas jeszcze  pod wezwaniem św. Katarzyny), protokół tej wizytacji mówi, że kościół był w dobrym stanie: miał dobry dach i równie dobry strop. Zrujnowana była jedynie wieża mieszcząca 3 dzwony, dlatego też rozebrano ją później. Obecny kościół powstał …

Read More 127. Dziesławice, kościół św. Trójcy

128. Święty Marek, kościół św. Marka

Obecny kościół pochodzi z około połowy XVII wieku (prawdopodobnie z roku 1660). Zrębowy, na podmurowaniu betonowym; bezwieżowy; nawa prostokątna (9,75 x 10,25 m); prezbiterium 3-bocznie zamknięte. Ołtarz główny renesansowy (ok. 1620) z obrazem św. Marka czytającego na tle pejzażu oraz z rzeźbami św. Hieronima i proroka Daniela. Ambona renesansowa (ok. 1620); rzeźby: Madonna z Dzieciątkiem …

Read More 128. Święty Marek, kościół św. Marka

129. Szczodrów, kościół św. Andrzeja Apostoła

Miejscowość wzmiankowana 1305; kościół wymieniony po raz pierwszy w roku 1376, w latach 1560-1654 w rękach protestantów. Obecny kościół zbudowany w roku 1585. Był wizytowany w roku 1666, protokół informuje, że kościół jest „cały drewniany, ciemny, otoczony murem całkiem zniszczonym, z drewnianą dzwonnicą, w której jeden dzwon, drugi w szczycie świątyni zawieszony, a trzeci jest …

Read More 129. Szczodrów, kościół św. Andrzeja Apostoła

130. Chełstów Wielki, kościół św. Idziego

Miejscowość wzmiankowana w 1305; kościół wymieniony po raz pierwszy w 1376; w latach 1560-1653 w rękach protestantów. Wizytowany w roku 1666; protokół pozostawia o nim informację, że był on (wówczas jeszcze pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła) „drewniany z dachem całkiem potarganym, strop bliski rujnacji (…) wieża drewniana, niedawno w znacznej mierze odnowiona (…) zakrystia …

Read More 130. Chełstów Wielki, kościół św. Idziego

131. Grabowno Małe, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Miejscowość wzmiankowana w roku 1225; pierwszy kościół zbudowano tam w roku 1500 (według nieistniejącego już napisu na belce nad drzwiami); obecny kościół zbudowano prawdopodobnie w II połowie XVII wieku, wymienia się datę 1655 jako datę budowy. Nie jest to wykluczone, zwłaszcza że protokół wizytacyjny z roku 1666 wymienia w Grabownie Małym kościół „…niedawno zbudowany z …

Read More 131. Grabowno Małe, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

133. Giżyn, kościół Narodzenia Najśw. Marii Panny

Pierwsza wzmianka o wsi z 19 marca 1267, kiedy to papież Klemens IV potwierdza własność klasztoru w Trzebnicy, m.in. wieś GISIN (Giżyn); 12 czerwca 1423 wymieniony zostaje z imienia proboszcz z Giżyna, Joannes. Z roku 1787 pochodzi informacja, że duszpasterstwu luterańskiemu w Giżynie podlegają luteranie z Góry i Chróściny, kościół pozostaje w rękach protestantów do …

Read More 133. Giżyn, kościół Narodzenia Najśw. Marii Panny

134. Kamieńczyk, kościół św. Mikołaja

Miejscowość założona 1564; kościół zbudowany 1710; restaurowany 1934. Zrębowy, wieża szkieletowa; zbudowany na rzucie wydłużonego prostokąta z 3-bocznym zamknięciem. Polichromia wykonana w 1734 roku przez malarza z Pragi (A.F.V. – prawdopodobnie Anton Ferdinand Veit). Ołtarz główny rokokowy (1720); ambona późnobarokowa z roku 1734 (napis „1734 Anton …mőrz”). Empory polichromowane (pocz. XVIII w.); rzeźby barokowe (ok. …

Read More 134. Kamieńczyk, kościół św. Mikołaja

135. Nowa Bystrzyca, kościół Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny

Miejscowość wzmiankowana 1412; w roku 1699 zbudowano tu kaplicę; w 1726 roku na miejscu tej kaplicy wzniesiono kościół przedpogrzebowy; przebudowany on został w 1923 roku (wieża na sygnaturkę); restaurowany 1962. Zrębowy, na podmurowaniu kamiennym; nawa prostokątna (10,48 x 9 m); prezbiterium prostokątne zamknięte ścianą prostą; wewnątrz stropy (w prezbiterium wyższy). Ołtarz łówny barokowy (I poł. …

Read More 135. Nowa Bystrzyca, kościół Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny