128. Święty Marek, kościół św. Marka

Obecny kościół pochodzi z około połowy XVII wieku (prawdopodobnie z roku 1660). Zrębowy, na podmurowaniu betonowym; bezwieżowy; nawa prostokątna (9,75 x 10,25 m); prezbiterium 3-bocznie zamknięte.
Ołtarz główny renesansowy (ok. 1620) z obrazem św. Marka czytającego na tle pejzażu oraz z rzeźbami św. Hieronima i proroka Daniela. Ambona renesansowa (ok. 1620); rzeźby: Madonna z Dzieciątkiem (rokok. ok. 1750), św. Piotr, św. Paweł, św. Mikołaj, Mdonna z Dzieciątkiem (gotycka, ok. 1500); płaskorzeźby: św. Grzegorz (barok., XVIII w.), św. Augustyn (barok. XVIII w.); krucyfiks barokowy (I połowa XVIII w.); sygnaturka renesansowa (1599).

Leave a Reply