125. Kuźniczysko, kościół Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marii Panny

Miejscowość powstała na przełomie XV i XVI wieku. Istniejący tam wówczas kościół był katolicki; później przejęty przez protestantów; w 1671 odebrany protestantom i przekazany katolikom; od 1708 roku znów protestancki. Obecny kościół zbudowany w roku 1746; konstrukcja ścian zrębowa; wieża szkieletowa (słupowa). Kościół zbudowany na rzucie wydłużonego prostokąta (22,65 x 11,1 m) zamkniętego 3-bocznie; wewnątrz strop płaski. Ambona klasycystyczna (pocz. XIX w.); krzyż ołtarzowy metalowy (XVIII/XIX w.); kościół restaurowany w latach 1968-71.

Leave a Reply