122. Michalice, kościół św. Michała Archanioła

Wzmiankowany w roku 1288. Obecny kościół zbudowany w 1614 r. przez cieślę Millera ze Starego Miasta, staraniem proboszcza Brzóski. Wizytowany w latach 1638, 1651 i 1666; zwracano przy tym uwagę na polichromię kościoła; w roku 1666 zwrócono ponadto uwagę na solidny dach i na drewniane ogrodzenie wokół kościoła. Kościół drewniany w konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu kamiennym, wieża szkieletowa (słupowa); nawa prostokątna zbliżona do kwadratu; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; wewnątrz stropy płaskie: w nawie kasetonowy, w prezbiterium podzielony na kwatery przy pomocy listew. Bogata i cenna polichromia:
– wykonana na stropie prezbiterium (1624)
– wykonana na ścianach (1663).
Zamalowanie polichromii nastąpiłó w roku 1879, a w 1914 odnowiono ją i odsłonięto polichromię na stropie i drzwiach zakrystii, kolejne odnowienie polichromii kościoła nastąpiło w latach 1936/37. Wieża zbudowana (jeśli wierzyć dacie na jednej z belek) w roku 1730. Ołtarz główny barokowy (1668) fundowany przez A. J. Janika, odnawiany 1733, z rzeźbami Jana Chrzciciela i św. Józefa (prawdop. 1733) oraz z obrazem Najśw. Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Ołtarze boczne barokowe (1699) z obrazami, w tym św. Barbary (fund. 1705 przez Joachima Henryka Chocimirskiego) oraz Anioła Stróża (mal. 1699 przez malarza Klepziga z Namysłowa). Chrzcielnica późnobarokowa (1731) z misą chrzcielną (1736) wykonaną przez Christiana Scholtza z Namysłowa. Konfesjonał (ok. 1663) fundowany przez Andrzeja Jana Janika, malowany 1733 przez Sebastiana Langera. Ławy kolatorskie (ok. 1663) mal. 173 przez Sebastiana Langera. Ławy (II poł. XVII w.); fotel (ok. 1663); balustrada przed ołtarzem (II poł. XVII w.); płyta nagrobna proboszcza Stephetiusa (zm. 1637); dzwon (1629) odlany przez Jakuba Gőtza we Wrocławiu.

Leave a Reply