121. Smarchowice Śląskie, kościół św. Krzyża

Istniał już na przełomie XIV i XV wieku. Wzmiankowany w roku 1580. Obecny kościół powstał w początkach XVII wieku, protokół wizytacyjny z 1666 roku mówi, że powstał przed sześćdziesięciu laty („ante sexaginta annos”), więc jeśli wówczas nie popełniono błędu, to datą budowy kościoła jest rok 1606. Od samego początku bezwieżowy, co wynika z tego samego protokołu, gdyż mowa tam o małym dzwonie zawieszonym nad szczytem świątyni. W roku 1822 odnowiono dach kościoła, a gruntownie cały kościół w roku 1848. Konstrukcja ścian zrębowa; nawa prostokątna; prezbiterium 3-bocznie zamknięte. Wewnątrz kościoła strop. Empora wykonana w roku 1610 (data na słupie podpierającym oraz litery IEP). Ołtarz późnorenesansowy (1603); ambona późnorenesansowa (1604); 2 rzeźby barokowe (XVII w.): Matka Boska i św. Jan Ewangelista.

Leave a Reply