120. Woskowice Małe, kościół św. Wawrzyńca

Wzmiankowany 1417; od XVI wieku do roku 1654 w rękach protestantów. Protokół wizytacyjny z roku 1666 odnotowuje, że w Woskowicach stał kościół drewniany mający wieżę i wewnątrz niemalowany strop płaski. Obecny kościół zbudowany (lub gruntownie przebudowany w roku 1711. Wieża odnawiana 1721 i 1811. Sam kościół też parokrotnie odnawiany. Zrębowy, na podmurowaniu; oszalowany 1888/9 w miejsce pierwotnego (wspomnianego również w protokole z 1666 r.) obłożenia gliną. Wieża słupowa. Kruchta od południa fachwerkowa. Nawa prostokątna zbliżona do kwadratu. Prezbiterium 3-bocznie zamknięte. Polichromia wnętrza wykonana w XIX stuleciu przez malarza Beihafa z Rychtalu, zachowane są jednak fragmenty starszej polichromii. Ołtarz główny późnobarokowy (pocz. XVIII w.) z polichromią z końca XVIII w.; stalle (XVIII w.); ławy (pocz. XIX w.); organy (ok. 1840) odnowione 1897, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej (pocz. XIX w.); stacje Drogi Krzyżowej, barokowo-ludowe (pocz. XIX w.). Rzeźby: Chrystus Zmartwychwstały (późnobarok. I poł. XVIII w.), Jan Nepomucen (późnobarok., koniec XVIII w.); dzwon odlany 1593 przez Stefana Gőtza.

Leave a Reply