123. Obórki,

Wzmiankowany 1335, od roku 1534 w rękach protestantów. Obecny kościół zbudowany prawdopodobnie w XVI stuleciu (tak się przynajmniej uważa). Przebudowany w wieku XVII i XVIII. Wieża zbudowanan prawdopodobnie w roku 1755 lub przynajmniej wtedy przebudowana (data na chorągiewce na wieży). Konstrukcja ścian nawy częściowo zrębowa, a częściowo sumikowo-łątkowa; prezbiterium fachwerkowe wypełnione drewnem i gliną, wieża szkieletowa; kruchta od strony południowej fachwerkowa; prezbiterium wzmocnione od zewnątrz konstrukcją przysłupową; zakrystia murowana z cegły. Nawa prostokątna, wewnątrz stropy, w zakrystii sklepienie kolebkowe; empora w kościele z XVII wieku, strop pokryty polichromią w roku 1685. W zakrystii data 1755, w prezbiterium zatarte inskrypcje fundacyjne z datami. Wieża odnawiana 1865. Ambona (XVII w.); chrzcielnica kamienna (prawdopodobnie XVI w.); stalle i ławy (XVII w.); dzwon odlany 1849 przez Klagemanna we Wrocławiu.

Leave a Reply