94. Radawie, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Wzmiankowany 1500; w 1679 r. protokoły wizytacyjne wspominają o kościele pod wezwaniem  św. Krzyża, św. Barbary i św.Małgorzaty, mierzącym 16 x 9 łokci (= 10 x 5,7 m), którego ściany wewnątrz były gołe (t.j. niepomalowane). Kościół ten miał zakrystię oraz wieżę z 2 dzwonami; następny protokół (1687) mówi nam o tym kościele (będącym już wtedy pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego) dodatkowo, że jest on jasny, ma jasną zakrystię, strop niepomalowany (co oznacza, te kościół ten nie miał w ogóle żadnej polichromii), dwa dzwony w wieży i trzeci w wleżyczce. Wiemy też, że wieża dołączona była do korpusu nawy oraz że stan dachu kościoła i wieży był wówczas dobry. Obecny kościół powstal – jak się przypuszcza – w XVIII wieku; zrębowy, na nowszym fundamencie; wieża słupowa; nawa prostokątna; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; wnętrze nakryte stropem płaskim, ściany od wewątrz otynkowane; ołtarz główny i dwa ołtarze boczne klasycystyczne (I poł.XIX w.); ambona i chrzcielnica klasycystyczne (I poł. XIX w.); organy (XVIII w.); krucyfiks (XVIII/XIXw.).

 

 

Leave a Reply