93. Lasowice Małe, kościół Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny

Wzmiankowany 1447; protokół wizytacyjny z r.1679 wymienia kościół w Lasowicach posiadajęcy wieżę i ozdobiony wewnątrz rozmaitymi malowidłami (“intus picturis variis ornata”), mierzący 18 x 12 łokci (= 11,3 x 7,5m); kościół ten wizytowany był jeszcze w 1687 r. Patronem jego był wówczas św.Jakub Apostoł. Kościół miał swą kryptę grobową, w której miejsce spoczynku znajdowali luteranie („Lutherani in ecciesia sepulti”). Obecny kościół zbudowany zostal w rok później (1688); jest to kościół zrębowy, na podmurówce; wieża szkieletowa; nawa zbliżona do kwadratu; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; wewnątrz stropy płaskie; nad południowym wejściem do nawy data 1735 i litery MT. Ołtarz główny barokowy (pocz. XVIII w.) z rzeźbami 2 świętych oraz Boga Ojca w zwieńczeniu; ołtarz boczny lewy barokowy (ok.poł.XVII w.), w predelli którego data 1760; ołtarz boczny prawy (II poł.XVII w.); antipendium malowane (XIX w.); ambona (XVII w.); chrzcielnica (XVIII w.); rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, gotycka (1492) z metalowymi koronami (XVIII w.); wzmiankowane niegdyś 2 dzwony bez inskrypcji.

 

 

Widok wnętrza (ok. 1989 r.)

Ambona (zdjęcie z ok. 1989 r.)

Leave a Reply