71. Strzelce Opolskie, kościół św. Barbary

Wzmiankowany w roku 1505; obecny kościół zbudowany w r.1683 (protokół wizytacyjny z r. 1687 podaje dosołwnie: “noviter ex ligno anno 1683 aedificata”), ale prace przeciągnęły się zapewne do r.1690, taka bowiem data umieszczona została na belce wewnątrz kościoła obok widocznego jeszcze w 1871 napisu:
„Fiorentinus Waiser. Fridericus Waiser. Johannes Brixi”
Dwa pierwsze nazwiska to nazwiska fundatorów, trzecie – cieśli, który ten kościł zbudował; kościół odnawiany po 1720 r.; zrębowy, bezwieżowy; prezbiterium zamknięte 3-bocznie; nawa prostokątna zbliżona do kwadratu; wieżyczka sygnaturki zbudowana po 1720 r. Wewnątrz kościoła strop płaski; na belce w tęczy krucyfiks barokowy(XVII w.).
Drzwi do nawy (od zachodu) z kołatką, 1684; ołtarz główny – barokowy (II połowa XVII w.); ołtarze boczne barokowe: lewy z II poł XVII w., prawy z początku XVIII w.; ambona późnorenesansowa (pocz. XVII w.); organy (XVII/XVIII w.); ławki (ok.1800).

Leave a Reply