72. Rogi, kościół Wszystkich Świętych

Wzmiankowany w roku 1335; obecny kościół zbudowany w roku. 1685 – potwierdzenie tej lub przybliżonej daty znajdujemy w protokole wizytacyjnym z r.1687. Mowa tam a całkiem nowym kościele drewnianym. Niewykluczone, że zakrystia została zbudowana nawet po 1685 r., gdyż w 1687 r. była jeszcze „bladożółta” (“lurida”); kościół zrębowy, wieża szkieletowa; nawa zbliżona do kwadratu; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; wieża przesunięta na południe od osi podłużnej kaścioła, nie ma skomunikowania wieży z nawą; wewnątrz kościoła sufity (nawa, zakrystia) i strop z pozornymi kasetonami (prezbiterium);
ołtarz barokowy (I poł.XVIII w.); ambona późnobarokowa (XVIII w.);, chrzcielnica barok.-ludowa (XVIII w.); ławka (XIX w.); obraz Adoracji Matki Boskiej (barok., XVIII w.); 14 stacji Drogi Krzyżowej (lud., XVIII/XIX w.); rzeźba Jana Chrzciciela (XVIII w.); epitafium Jana Karta (zm.1849).; wzmiankowano niegdyś 2 dzwony: 40—centymetrowy z 1640 r. oraz 75-centymetrowy z 1522 r. z napisem: „o rex glorie veni cum pace ave maria gracia plena dominus 1522”

Leave a Reply