73. Bierdzany, kościół św. Jadwigi

Wzmiankowany 1410 jako będęcy prawdopodobnie w budowie; w protokołach wizytacyjnych wymieniony w l687 roku jako drewniany z wieżą; obecny zbudowany 1711; gruntownie odnowiony 1930, wtedy m.in. zamieniono dotychczasowy dach namiotowy wieży na barokizujący hełm. kościół zrębowy, wieża szkieletowa; prezbiterium 3-bocznie zamknięta; nawa prostokątna (z transeptem); wewnątrz stropy płaskie, w prezbiterium dodatkowo ze skośnymi “ścięciami” po bokach. Bogata polichromia stropów i ścian (XVIII w.) odkryta dopiero w latach 1970-tych; na jednej z belek południowego ramienia transeptu data budowy(1711), powtórzona także na podmurowaniu od wschodu. Ołtarz główny – barokowy (pocz, XVIII w.); ołtarz boczny z północnego ramienia transeptu wyk. 1758 przez mistrza stolarskiego Kaspra Żołądka z Opola na podstawie projektu dostarczonego przez fundatorkę Annę Justyn von Lőwencron z Turawy. Ołtarz boczny z południowego ramienia transeptu wykonany prawdopodobnie przez tego samego mistrza. Ambona i chrzcielnica barok (XVIII w.); konfesjonał (XVIII w.); obrazy barokowe: Matka Boska Wniebowzięta; św, Jadwiga (owalny) – oba z XVIII w.; stacje Drogi Krzyżowej (XVIII/XIXw.); dwa dzwony : z 1505 i 1521 r. – pierwszy napisem “gegossen noch crist gebort M ccccc iii ior”,  drugi oraz trzect (już nieistniejący) z inskrypcją łacińską

 

Bierdzany, widok od zachodu, ok. 1989

Bierdzany, malowidło ścienne

Bierdzany, polichromia stropu

Leave a Reply