74. Bierkowice k. Opola (Muzeum Wsi Opolskiej), kościół św. Katarzyny (do 1975 roku w Gręboszowie k. Namysłowa)

Kościół w Gręboszowie istniał już w XV wieku. Obecny (prawdopodobnie w roku 1613) zbudowany został przez protestantów. W roku 1654 przejęty przez katolików. Wieża zbudowana została prawdopodobnie równolegle z kościołem, w każdym razie protokół z 1666 roku mówi już o jej istnieniu, wspomina też o malowanym stropie i o bielonych ścianach. Kościół odnawiano w roku 1816, 1854, 1886. Zrębowy, wieża szkieletowa. Salowy, zamknięty od wschodu 3-bocznie. Wewnątrz strop płaski. Ambona późnorenesansowa z I połowy XVII wieku.

Leave a Reply