Month: July 2009

46. Gliwice, kościół Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny (do 1925 r. w Zębowicach)

Miejscowość Zębowice wzmiankowana była w roku 1305, kościół w niej wzmiankowano w 1447 roku. Najczęściej jest on jednak datowany na 1493 rok (choć nie brak datowania go na rok 1452), jest to więc jeden z najstarszych drewnianych kościołów Śląska. Protokół wizytacyjny z 1679 roku stwierdza, że stoi on „od niepamiętnych czasów” („ab immemorabili tempore”). Wieża …

Read More 46. Gliwice, kościół Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny (do 1925 r. w Zębowicach)

47. Łącza, kościół Najświętszej Marii Panny. Nieistniejący

Kościół datowany na 1490 rok, uchodzi zatem za najstarszy śląski kościół drewniany. Do 1698 roku pod wezwaniem św. Marcina, do 1929 roku św. Jana Chrzciciela. W wiekach XVI/XVII czasowo w rękach protestantów. Od ok. 1700 roku wraz z Bojszowem i Sierakowicami filia kościoła w Rachowicach. Wieża późniejsza niż sam kościół. Odnawiany w latach: 1806 i …

Read More 47. Łącza, kościół Najświętszej Marii Panny. Nieistniejący

49. Paczyna, wieża nieistniejącego kościoła św. Marcina

Kościół parafialny w Paczynie wymieniony został po raz pierwszy w roku 1335. protokół wizytacyjny z roku 1679 wymienia tam kościół murowany o wymiarach 24 x 13 łokci (15 x 8,2 m) z wieżą drewnianą. Protokół następny (1687) mówi nam już nieco więcej: „…murowany w prezbiterium, w nawie drewniany nowo zbudowany, strop nowy cały z desek …

Read More 49. Paczyna, wieża nieistniejącego kościoła św. Marcina

51. Rachowice, kościół św. Trójcy

Wzmiankowany jako parafialny 1447. Prezbiterium i zakrystia murowane gotyckie (XV/XVI w.), nawa zrębowa zbudowana na nowo 1667 z inicjatywy proboszcza Ioannesa Ignatiusa Bothulidesa, Ślązaka z Olesna („Silesius Rosenbergensis”). Datę budowy nawy potwierdza protokół z 1687 roku. Wieża pierwotnie stała osobno (jeszcze w 1679 roku), ale już w 1687 była dołączona do budynku kościoła („iuncta ecclesiae”), …

Read More 51. Rachowice, kościół św. Trójcy

52. Rudziniec, kościół św. Michała Archanioła

Miejscowość wymieniona po raz pierwszy w r. 1305 („Rudno Symonis”), kościół parafialny wymieniony 1376 i 1447. W I połowie XVII w. zajęty przez ewangelików. Obecny kościół zbudowany w 1657 roku (data pod oknem południowej ściany prezbiterium). D II poł XVII w. Do roku 1945 filia kościoła w Rudnie (też niegdyś drewnianego, zniszczonego w r. 1921). …

Read More 52. Rudziniec, kościół św. Michała Archanioła

53. Sieroty, kościół Wszystkich Świętych

Wzmiankowany jako parafialny 1299, 1447. Prezbiterium obecnego kościoła zbudowane prawdopodobnie ok. 1470. W końcu XVI w. Przejęty przez protestantów; odzyskany przez katolików 1629. Spłonął w roku 1700. Nawę odbudowano w r. 1707. Kościół odnawiany: 1895, 1904, 1907, 1959. Prezbiterium murowane (zakrystia też) z kamienia łamanego, otynkowane. Nawa drewniana zrębowa, wieża drewniana szkieletowa. Prezbiterium 3-bocznie zamknięte. …

Read More 53. Sieroty, kościół Wszystkich Świętych

54. Sierakowice, kościół św. Katarzyny

Wzmiankowany jako parafialny 1447; od r. 1679 filia kościoła w Rachowicach; obecny zbudowany 1675 lub 1673  – napis wyryty na belce triumfalnej głosi: “Readificatum a fundamento 1675” (“zbudowany od fundamentów 1675”), – protokół wizytacyjny z 1679 r. mówi o zburzeniu starego kościoła i zbudowaniu nowego przed 6 laty (t.j. w 1673) (“dixuta antiqua, noviter et …

Read More 54. Sierakowice, kościół św. Katarzyny

55. Smolnica, kościół św. Bartłomieja

Jako parafialny wzmiankowany w roku 1447. W późniejszym okresie był filią kościoła w Pilchowicach. Obecny kościół zbudowany ok. 1603 roku jako protestancki. Był mały, jeszcze w protokole wizytacyjnym z 1687 roku wymieniony jako kaplica. Rozbudowany najprawdopodobniej jeszcze pod koniec XVII lub na początku XVIII wieku. Zrębowy, na podmurówce z kamienia. Rzut prostokąta z 3-bocznie zamkniętą …

Read More 55. Smolnica, kościół św. Bartłomieja