54. Sierakowice, kościół św. Katarzyny

Wzmiankowany jako parafialny 1447; od r. 1679 filia kościoła w Rachowicach; obecny zbudowany 1675 lub 1673  – napis wyryty na belce triumfalnej głosi: “Readificatum a fundamento 1675” (“zbudowany od fundamentów 1675”), – protokół wizytacyjny z 1679 r. mówi o zburzeniu starego kościoła i zbudowaniu nowego przed 6 laty (t.j. w 1673) (“dixuta antiqua, noviter et ordinate ante 6 annos aedificata”), w 1687r. protokół wizytacyjny jest mniej pod tym względem dokładny: “przed około 9 laty zbudowany” (“ante circiter annos 9 exaedificata”). Budowniczym kościoła był cieśla Józef Jozek.
W 1679r. kościół pomierzono: 32 x 13 łokci (= 20,1 x 8,16 m); kościół odnawiano 1819-20, 1886, 1947, 1953 (wieża) i 1957.
Zrębowy, na ceglanej podmurówce, wieża szkieletowa; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; nawa prostokątna; pod nawą krypta grobowa; w nawie strop płaski, w prezbiterium sklepienie kolebkowe; wnętrze nawy i prezbiterium pokryte niegdyś polichromią. Dzięki protokołom wizytacyjnym z lat 1679 i 1687 wiemy, co to była za polichromia:
i tak sklepienie pomalowane było na niebiesko i ozdobione gwiazdami. Na ścianach zaś przedstawione były postacie ze Starego i Nowego Testamentu oraz napisy; polichromia ta jednak została zamalowana w r..1860. Ołtarz główny – barokowy (1678); ołtarze boczne: lewy-bez cech stylowych (poł. XIX w.), prawy-barokowy (po 1675) z dekoracjq chrzqstkowo—małżowinową; organy wyk. 1827 przez orgamnistrza Hawla z Pyskowic; stacje Męki Pańskiej (prawdop. koniec XVIII w. )-jedna z nich sygnowana “Scharm”; rzeźba św. Marii Magdaleny, gotycka (ok. 1420); krucyfiks gotycki (ok. 1400); na konsolach przy lewym ołtarzu bocznm 2 rzeźby późnogotyckie:
Matka Boska z Dzieciątkiem i św. Katarzyna Aleksandryjska.
Nawa i prezbiterium kościoła otoczone sobotami; ze starego ogrodzenia cmentarza pozostała bramka wejściowa (1679), odnowiona 1889.
Wzmiankowano niegdyś 2 dzwony: 1) 108-centymetrowy z 1685r., 2) 99-centymetrowy z napisem: “CRTSTVS REX FORTIS VENIT IN PACE ET DEVS FACTVS EST. SIMON NAVWICZ PRVNENSIS (t.j. z Prudnika – przyp.MM) AVXILIO DIVINO ME FECIT.1559”.Sierakowice, widok od zachodu

Sierakowice, bramka wejściowa

Sierakowice, widok od południowego zachodu

Sierakowice, dach z wieżyczką

Sierakowice, szczegóły ciesielskie sobót

Sierakowice, elewacja wschodnia z sobotami

Sierakowice, widok od północnego wschodu

Leave a Reply