53. Sieroty, kościół Wszystkich Świętych

Wzmiankowany jako parafialny 1299, 1447. Prezbiterium obecnego kościoła zbudowane prawdopodobnie ok. 1470. W końcu XVI w. Przejęty przez protestantów; odzyskany przez katolików 1629. Spłonął w roku 1700. Nawę odbudowano w r. 1707. Kościół odnawiany: 1895, 1904, 1907, 1959. Prezbiterium murowane (zakrystia też) z kamienia łamanego, otynkowane. Nawa drewniana zrębowa, wieża drewniana szkieletowa. Prezbiterium 3-bocznie zamknięte. Nawa prostokątna. W prezbiterium i emporze sufity, w nawie i zakrystii sklepienia. Polichromia w prezbiterium gotycka (ok. 1470), przypisywana mistrzowi malowideł jemielnickich *, odsłonięta 1935, konsekrowana 1961. Ołtarz główny późnorenesansowy (1622), odnowiony 1707, 1847. Tabernakulum barokowe (w lewym ołtarzu bocznym), XVIII w. Ambona barokowa (I połowa XVIII w.), baldachim ambony (XIX w.). Ławka kolatorska (XVII w.). Obrazy:Ukrzyżowanie (II poł XVII w.) malowane na desce, prawdopodobnie z ołtarza głównego kościoła filialnego z Zacharzowic; Jan Nepomucen (XVIII w.); Święta Rodzina (I poł. XIX w.); Święty Męczennik (I poł. XI w.); Matka Boska Bolesna (XIX w.) – kopia obrazu Carla Saraceni; Chrystus (XIX wiek). Na plebanii 3 rzeźby późnogotyckie: Matka Boska i św. Józef (ok. 1480) i Matka Boska z Dzieciątkiem (ok. 1500)  – odnowione zostały w roku 1941 w Nysie. Wieża kościoła jeszcze w 1687 roku wymieniona została jak osobno stojąca, obecna wieża zbudowana w roku 1770. Ogrodzenie cmentarza stanowi mur z kamienia łamanego (prawdop. XVIII wiek).

* malowidła ścienne w prezbiterium XIV-wiecznego murowanego kościoła cmentarnego w Jemielnicy k. Strzelec Opolskich. Malowidła te datowane są na 3 ćwierć XV wieku.

Leave a Reply