49. Paczyna, wieża nieistniejącego kościoła św. Marcina

Kościół parafialny w Paczynie wymieniony został po raz pierwszy w roku 1335. protokół wizytacyjny z roku 1679 wymienia tam kościół murowany o wymiarach 24 x 13 łokci (15 x 8,2 m) z wieżą drewnianą. Protokół następny (1687) mówi nam już nieco więcej: „…murowany w prezbiterium, w nawie drewniany nowo zbudowany, strop nowy cały z desek (…) zakrystia murowana sklepiona (…) stara wieża stoi osobno (…) obejście jest na zewnątrz wokół kościoła (…) nowa krypta nowo zreperowana…”. Ten kościół stał do roku 1929, kiedy to został rozebrany. Wieża pozostała. Wzmiankowano niegdyś 2 dzwony:
1. 70 cm, z łacińską inskrypcją (z 1500 roku)
2. 57 cm z niemiecką inskrypcją” „hilf got maria berot uns allis das vir beginne das ein (gut Ende gewinne)”

Leave a Reply