67. Zimna Wódka, kościół św. Marii Magdaleny

Kościół był w latach 1524-1701 w rękach protestantów. W roku 1679 został pomierzony: 16 x 9 łokci (10,05 x 5,65 m), był więc bardzo mały. Posiadał wieżę (a w niej 2 dzwony) oraz wieżyczkę sygnaturki, której nie miał już 8 lat później, co stwierdzono przy okazji kolejnego wizytowania parafii. Ten mały kościółek został w roku 1748 przebudowany lub raczej zbudowany na nowo. Jest to kościół zrębowy, na podmurowaniu kamiennym, wieża jest szkieletowa. Prezbiterium 3-bocznie zamknięte; nawa prostokątna zbliżona do kwadratu, z ukośnymi ścianami w rzucie od strony prezbiterium; wewnątrz stropy. Ołtarz główny (początek XVIII wieku); ołtarze boczne późnobarokowe (XVIII wiek); ambona klasycystyczna (I połowa XIX w.); dzwon gotycki (1493), był jeszcze drugi dzwon z tego samego roku.

Leave a Reply