60. Zawada Książęca, kościół św. Jana Nepomucena (do 1868 w Ostrogu) Nieistniejący

Po raz pierwszy kościół w Ostrogu k.Raciborza wymieniony 1307; w 1637r. spłonął tam k. drewniany, poprzednik obecnego. W 1642, gdy właścicielem dóbr raciborskich został Georg hr. von Oppersdorf, kazał on zbudować obecny kościół, który następnie został poświęcony 11.07.1649 przez sufragana Balthasara Liesch von Hornau; kościół ten mierzył 26 x 16 łokci (= 16,3 x 10 m ), znalazł się w nim dzwon wykonany 1638 przez Hansa Knauffa z Opavy; kościół jest zbudowany w konstrukcji zrębowej, nawa i prezbiterium zbliżone do kwadratów; wieża słupowa, zbudowana 1726 przez cieślę Jana z Pstrążnej na zlecenie księdza Tomasza Tadeusza (Thomas Thaddaeus) Waltera; tenże duchowny każe 1730 wykonać organy i odnowić kościół.; Za czasów ks. Bonawentury Czyrzowskiego (1773-1792) wymalowano kościół i powiększono okna; gdy opiekunem kościoła był ks.Lazar Paritius (1794-1806) odnowiono ołtarz i ambonę. Stojąca od północy murowana kaplica zbudowana została prawdopodobnie w 1868r., po przeniesieniu kościoła na nowe miejsce; w prezbiterium sklepienie kolebkowe, w nawie i kaplicy stropy płaskie. Obecne wyposażenie zabytkowe kościoła to pozostałości wyposażenia rokokowo-klasycystycznego (koniec XVIII w.): ołtarz główny, 2 ołtarze boczne i ambona ; Stacje Drogi Krzyżowej (I poł. XIX w.).

Leave a Reply