59. Pietrowice Wielkie, kościół św Krzyża

Zbudowany miał zostać w r.1667, odnowiony (lub przebudowany) w r.1743; zrębowy, bezwieżowy; prezbiterium 2-bocznie zamknięte; nawa zbliżona do kwadratu; od strony zachodniej podcień otwarty, nad którym mieści się chór muzyczny; od wschodu i północy kościół otoczony sobotami otwartymi; ołtarz główny – późnobarokowy (I poł XVIII w.); 2 ołtarze boczne późnobarokowe (poł. XVIII w.); drewniana skarbonka barokowa; kropielnica (VVII w.); obrazy: św. Katarzyna (koniec XVIII w.), Chrystus (XVIII w.), Ukrzyżowanie (ludowy, I poł.XIX w.), Koronowanie Cierniem (ludowy, I poł. XIX w.), stacje Męki Pańskiej (1889, malarz: Berz); mezzotinta z Adoracją cudownego obrazu Matki Boskiej z Rud Wielkich (ok.1752) wyk. Johann Elias Ridinger z Wiednia);2 krzyże ołtarzowe (koniec XVIII w.); Mszał Rzymsko-Morawski, wyd. w Brnie i Ołomuńcu przez Muffata (1712) z miedziorytaini Philippa Jakoba Leidenhofera.

 

 

Kościół, wraz z sobotami, cały pokryty gontem

Bliżej wejścia głównego

Widok na ścianę boczną, wraz z zewnętrzną amboną

Zewnętrzna ambona w zbliżeniu

Wieżyczka nad nawą

Nowa dzwonnica stojąca na uboczu

Nowsza kapliczka stojąca nieopodal kościoła

Kapliczka studzienki

Wnętrze kapliczki ze studzienką

Malowidło na ścianie studzienki

Krzyż przed wejściem do kapliczki

Krzyż na polu niedaleko kościoła

Leave a Reply