29. Jankowice k. Rybnika, kościół Bożego Ciała

Miejscowość wymieniona po raz pierwszy w roku 1229. Należała do parafii rybnickiej, istniejącej już w roku 1198. Od XV wieku była tam kaplica. W roku 1631 był tam zbudowany kościół, ale już w 1652 roku był on zrujnowany i odbywały się tam nabożeństwa tylko cztery razy w roku (wg protokołu wizytacyjnego z roku 1652). Obecny kościół zbudowano w roku 1675 z fundacji Ferdynanda Leopolda von Oppersdorff. Od samego początku nie miał polichromii. Od roku 1897 jest kościołem parafialnym.
Jest zbudowany w konstrukcji zrębowej, na podmurówce z kamienia. Wzniesiony jest on na planie krzyża greckiego, z 3-bocznie zamkniętym prezbiterium; nawa nieco szersza, prostokątna. W nawie i transepcie stropy płaskie, w prezbiterium sklepienie kolebkowe. Kościół otoczony jest od zewnątrz sobotami otwartymi, nie posiada wieży. Ołtarze pseudobarokowe; organy barokowe (o. 1700); tabernakulum późnorenesansowe (II połowa XVII wieku).

 

 

Kościół w Jankowicach (Kőniglich-Jankowitz) pod koniec lat 1980. Pod dachem widoczny zawieszony tam obraz przedstawiający legendę powstania kościoła (patrz niżej)

Kościół od frontu, wraz z nowymi dzwonnicami (kościół w przeszłości nie miał żadnych wież)

Kościół od strony prezbiterium. Widoczna kaplica boczna (kościół założony jest na planie krzyża)

Widok od strony wejścia oraz chóru organowego

Widok od strony chóru i przeciwległej kaplicy bocznej

Widok przedstawiający wyraźniej oszalowane wejście schodami na chór

Wieżyczka nad chórem organowym

Szczegół narożnika ścian zrębowych

Pod “sobotami” okalającymi kościół

Pod sobotami

Szczegół wsparcia sobót na gruncie

Obraz na ścianie zewnętrznej. Według legendy, ścigany ksiądz podczas ucieczki ukrył Hostie Najświętszego Sakramentu w dziupli drzewa, na miejscu którego zbudowany został później kościół

Semi-panoramiczny widok na prezbiterium i kaplice boczne

Ołtarz główny

Tabernakulum ołtarza głównego (czy w miejscu, gdzie ongiś stało owe drzewo?) http://www.jankowice.rybnik.pl/pamiatkijankowic.html

Widok z prezbiterium na nawę i chór organowy

Transept (obie kaplice boczne) oraz prezbiterium

św Jan Nepomucen

św. Franciszek z Asyżu

 Matka Boska Różańcowa

św. Katarzyna z Aleksandrii, ulubiona święta innej świętej – Joanny d’Arc. Współcześni nam badacze sugerują, że św. Katarzyna nie istniała, że jest postacią fikcyjną, a elementy jej mitu zaczerpnięte zostały z postaci Hypatii z Aleksandrii, niechrześcijańskiej filozofki i matematyczki, zamordowanej przez chrześcijan w roku 415 n.e.

Konsola podpierająca rzeźbę Matki Boskiej Różańcowej. Identyczna konsola podpiera rzeźbę św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Pomnik mieszkańców Jankowic poległych na frontach obu wojen światowych

Zabytkowy krzyż kamienny przed kościołem

… i w zbliżeniu. Napis już zatarty

Jeden z grobów na cmentarzu

Grób jednego z niegdysiejszych parafian

Grób pierwszego proboszcza parafii jankowickiej. Zwraca uwagę dwujęzyczny napis

Tablica ku czci fundatora kościoła w Jankowicach, znajdująca się na nowej dzwonnicy z 1997 roku

Leave a Reply