31. Kłokocin, kościół św. Józefa (do 1971 roku w Nieboczowach), od 1995 w WPKiW w Chorzowie

Wymieniony jako kaplica w 1380 i 1416 roku; obecny kościół zbudowany w XVIII wieku (1791). Wg kroniki parafialnej, fundatorem kościoła miała być rodzina Zdrzałków. O ewentualnym poprzednim kościele w Nieboczowach nie ma informacji w protokołach wizytacyjnych z XVII wieku. W kościele miał się znajdować obraz ołtarzowy przedstawiający św. Józefa. Podarować go miał, wraz ze złotą monetą bitą w 1701 roku pewien rzeźnik z Bohumina w Czechach. W 1932 roku kościółek poddano renowacji. W 1971 roku kościół przeniesiono do Kłokocina, gdzie jednak pozostał one jedynie 24 lata, do 1995 roku, kiedy przeniesiono go do Górnośląskiego Parku Etnograficznego, gdzie stoi on obecnie. Kościół zrębowy, nie posiada wieży, a jedynie dwie wieżyczki na dachach prezbiterium i nawy. Prezbiterium 3-bocznie zamknięte, nawa zbliżona do kwadratu, wewnątrz brak pierwotnego wystroju. Kościół otoczony od zewnątrz daszkiem ochronnym. Obecne wyposażenie kościoła nie jest jego wyposażeniem oryginalnym, gdyż to “zaginęło w niewyjaśnionych okolicznościach” (p. pozycja 113 w Bibliografii).
Część obecnego wystroju i wyposażenia nie jest zabytkowa, lecz stanowi kopie lub rekonstrukcje. Chorzów (Nieboczowy – Kłokocin) – widok od frontu

Chorzów – widok od strony prezbiterium i zakrystii

Chorzów – dachy i wieżyczki

Chorzów – daszek ochronny od zewnątrz…

… i od spodu

Chorzów – szczegół zrębu ściany tuż nad ziemią…

… i nad daszkiem ochronnym

Chorzów – bramka wejściowa

Kościół od frontu, wraz z bramką

Kościół wraz z ogrodzeniem

Leave a Reply