39. Cieszowa, kościół św. Marcina

Pierwotny k. zbudowany przez protestantów w r. 1598; kościół ten był wzmiankowany w protokołach wizytacyjnych diecezji wrocławskiej z lat 1679 i 1687: był również drewniany, miał wieżę przyłączoną do nawy, ale był mały (“parva”), bo mierzył 19 x 10 łokci (=11,93 x 6,28 m);
Obecny kościół zbudowany w r.1751; zrębowy; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; nawa prostokątna z wydatnie ściętymi narożnikni od wschodu; wewnątrz stropy płaskie z fasetą; ołtarz główny neogotycki; 2 ołtarze boczne (poł. XVIII w.); 3 obrazy barokowe (XVIII w.); płaskorzeźba z grupą świętych, barokowa (XVII w.); kościół otoczony od zewnątrz sobotami otwartymi; bramka wejściowa na cmentarz z datą 1779.

Leave a Reply