22. Łąka, kościół św. Mikołaja

Wzmiankowanv  w roku 1449; od roku 1570 w rękach protestantów; w 1623 r, kościół był wizytowany przez protestanckiego dziekana pszczyńsktego Johannesa Hoffmanna, który odnotował, że “W Łące jest dobrze zbudowany ładny kościół, w nim są 3 dzwony.”, W protokole odnotowano też, że proboszczem
był tam wówczas „Johan Laβitius” (gdzie indziej wymieniony jako “Joannes Laβitius vel Lasek”); w roku 1639 kościół odzyskany został przez katolików; obecny kościół, zbudowany w r. 1660 po spaleniu poprzedniego w r 1658.
W roku 1814. podmurowanie kościoła przez murarza nazwiskiem Weint; później nastąpiło przedłużenie kościoła. Zrębowy, z wieżą szkieletową osobno stojącą; wnętrze kościoła otynkowane; w nawie strop z fasetą, w kaplicy sklepienie, w zakrystii, prezbiterium i kruchcie stropy płaskie; prezbiterium 3 – bocznie zamknięte; nawa ma kształt wydłużonego prostokąta; kaplica murowana; Stacje Męki Pańskiej (XVIII/XIX w.); w wieży dzwon gotycki (XV wiek).

 

 

Łąka. Kościół pod koniec lat 1980-tych

Ulokowanie w wysokim miejscu

Wyżej i wyżej

Charakterystyczna bramka wejściowa

I wciąż wyżej…

ściany na podmurowaniu

Zbliżenie na osobno stojącą wieżę

Widok bryły kościoła od strony południowej

Widok od wschodu, spod wieży

Semi-panorama wnętrza z widokiem na prezbiterium

Prezbiterium jak zazwyczaj widziane…

…i oświetlone, tuż przed obrzędami

Obraz św. Mikołaja w ołtarzu głównym, w pełnym oświetleniu

Obraz po lewej stronie…

…i obraz po prawej stronie prezbiterium

Widok sprzed prezbiterium na nawę i chór organowy

Widok spod chóru organowego

 

 

 

Leave a Reply