23. Miedźna, kościół św. Klemensa Papieża

Wzmiankowany w roku 1326; w roku 1628.kościół w Miedźnej wizytoweny wraz z kościołem, w Grzawie przez protestanekiego dziekana pszczyńskiego, Johannesa Hoffmanna (p. charakterystyka k. w Grzawie); obecny kościół zbudowany w XVII wieku; powiększony ku zachodowi w XVIII wieku; konstrukcja ścian kościoła zrębowa, wieża słupowa; prezbiterium zamknięte ścianą prostą; nawa – wydłużony prostokąt; w prezbiterium sklepienie kolebkowe, w nawie płaski strop. Kościół otoczony sobotami oszalowanymi deskami do połowy; w soboty wbudowane bramki wejściowe nakryte barokowymi hełmami. Ołtarz główny – późnobarokowy (I poł.XVIII w.); dwa ołtarze boczne (XVIIIw.); w nawie po lewej stronie inny.ołtarz (późnobarokowy, XVIII w.); ambona (XVIII w.); 2 feretrony: rokokowy (XIX w.) i drugi, też XIX-wieczny. Obrazy: stacje Mąki Pańskiej (XVIII/XIX w.), Śmierć św. Józefa (XIX w.), król. Dawid (I poł XIX w.), św. Jadwiga (I poł. XIX w.).

 

 

Miedźna, kościół ok. 1989 roku

…i w 2008 roku. Widok od strony południowej

Od strony ulicy

“Festiwal gontu” od strony wejścia głównego

Izbica wieży dzwonowej

Gonty dachów nad wejściami bocznymi widzianymi od ulicy…

…i od strony cmentarza

Wejście boczne wraz z półzamkniętymi sobotami

Szczegół zrębu w narożu

Krucyfiks w kruchcie

Malowidło na suficie kruchty

Widok na nawę spod empory chóru organowego

Widok na nawę

Bliżej prezbiterium

Ołtarz główny z obrazem św. Klemensa Papieża i flankującymi rzeźbami Apostołów Piotra i Pawła

Leave a Reply