24. Pielgrzymowice ,kościół św. Katarzyny

Wymieniony w roku 1535; XI/XVII. w. w rękach protestantów; 1654 odzyskany przez katolików; obecny kościół zbudoweny 1675 (cieśle: A. Werner i B. Duda) z pieniędzy kościelnych, przy czym drewno i transport zapewnił kolator (protok. wizyt. z 1679 i 1688); protokół z 1679 wspomina ponadto, że wieża jest oddalona od kościoła (”aliquantum ab ecclesia remota”), później dosunięto ją do nawy (protok z 1688), ale była ona już stara ze zbutwiałym dachem („antiquum cum tecto putrido”); ostatecznie wybudowano w 1746 roku nową wieżę (Jerzy Dziędzieł z synem Michałem oraz Marcin Smyczek); wieżę sygnaturki dobudowano również później (1746?), gdyż nie było jej jeszcze w 1688 r.; dzięki protokołowi z 1679 r. znamy także wyrniary poprzedniego kościoł a: 28 x 13 łokci (17,58 x 8,16 m). Obecny kościół został powiększony 1908—11; jest zrębowy, na podmurówce ceglanej. Wieża szkieletowa; prezbiterium zamknięte 3-bocznie; nawa — wydłużony prostokąt; kaplica po lewej stronie nawy; w nawie, prezbiterium i kaplicy sklepienia kolebkowe, przy czym w nawie ma ono b. silnie spłaszczony łuk. Wokół kościoła daszek ochronny.
Ołtarze późnobarokowe (XVIII w); ambona barokowa; kadzielnica z I poł. XVIII w. (styl regencji) z cechą miejską Nysy i imienna, IGP (zapewne loannes Georgius Pfister).

 

 

 

 

Leave a Reply