18. Paniowy, kościół świętych Piotra i Pawła

Kościół parafialny wzmiankowany 1325; od XVII w. filialny; 1570—1630 w rękach protestantów; wymieniony 1679 i 1688 w protokołach wizytacyjnych – był cały drewniany( “tota lignea”) z wieżą przyłączoną do korpusu nawy i z drewnianą , ciemną w środku zakrystią (“sacristia lignea obscura”). Obecny kościół zbudowany w roku 1757; zrębowy, wieża szkieletowa; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; nawa prostokątna; przy prezbiterium od południa kaplica; w nawie i prezbiterium sklepienia kolebkowe, w kaplicy sklepienie klasztorne; wokół prezbiterium i nawy daszek ochronny; ołtarz główny—późnorenesansowy (pocz. XVII w.); ołtarze boczne: późnorenesansowy (1598), barokowy (XVII/XVIII w.); czwarty ołtarz w kaplicy, barokowy (ok.1700); ławki: jedna późnorenesansowa, 3 barokowe,, wzmiankowano niegdyś 2 dzwony z łacińskimi inskrypcjami: z 1504 (lub 1553?) oraz z 1655 r.  XVI-wieczne malowidło odkryte niedawno na predelli prawego ołtarza bocznego.

 

 

Ulokowana centralnie świątynia, wciąż po wiekach stanowi imponujący punkt orientacyjny miejscowości

Stary kościół, tu widoczny wraz ze współczesną małą dzwonnicą

Widok od strony cmentarza

Dachy i hełmy…

“Festiwal gontowy”

Szczegół naroża ścian zrębowych

Wgląd do wnętrza

Ujęcie z chóru organowego

Całościowy widok z chóru

Widok z drugiego końca chóru

Ujęcie prezbiterium z głębi nawy

Widok nawy i chóru organowego

Chór organowy

Kolebka nawy i chóru wraz z polichromią

… to samo od strony ambony

Polichromia kolebki nawy

Grupa Ukrzyżowania na belce tęczowej. W tyle polichromia kolebki prezbiterium

Polichromia kolebki prezbiterium. Widoczna technika jej stworzenia…

…polegająca na pokryciu desek płótnem, a następnie malowaniu na nim.

Malowidło na predelli ołtarza bocznego

 

Leave a Reply