17. Borowa Wieś, kościół św. Mikołaja (do 1938 roku w Przyszowicach)

Kościół wymieniony w roku 1335; wg prtokołów wizytacyjnych z lat 1679 i 1688 był tam kościół murowany (wymiary 30 x 14  łokci, t.j.18,84 x 8,79 m), ale w 1688 r. był już zrujnowany i opuszczony; obecny kościół zbudowany 1720 lub 1737; zrębowy, na padmurowaniu, wieża szkieletowa.
Prezbiterium 3-bocznie zamkniçte; nawa prostokątna; od strony południowej przylega do prezbiterium kaplica 3-bocznie zamknięta; prezbiterium i nawa otoczone wydatnym daszkiem ochronnym; we wnętrzu nawy i prezbiterium sklepienia kolebkowe, w zakrystii i kruchcie stropy (w kruchcie z 1931 r.); Ołtarz kaplicy późnorenesansowy ( ok. 1600) z obrazem Opłakiwania ( wykonał A. Grzywiński, 1850); 3 ołtarze boczne: późnobarokowy (I poł. XVIII w.) z fragmentami barokowymi (ok.poł. XVII w.) z rzeźbami późnogotyckimi (I ćw. XVI w.), późnobarokowy (I poł. XVIII w.), rokokowy(II poł. XVIII w.); ołtarz główny – wczesnobarokowy (ok.poł. XVII w.); ambona barokowa (ok.poł. XVII w.); obrazy barokowe: 1 – św. Barbara (prawdop. XVII w.),
2 – Boże Narodzenie (XVIII w.), 3 – św. Franciszek (barok ludowy),
4 – Ukrzyżowanie.  Rzeźby: Wniebowzięcie Matki Boskiej (I poł. XVIII w.); w wieży dzwon z r. 1721. Wzmiankowano niegdyś 2 dzwony z łacińskimi inskrypcjami: z 1512 i 1582 roku., ten drugi sygnowany:   AF S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply