16. Bieruń Stary, kościół św. Walentego

Zbudowany prawdopodobnie pomiędzy 1598 a 1628 r.; odnawiany w 1678, 1725, 1762, 1768, 1776, 1843, 1845, 1859, 1941-4. Zrębowy, na podmurówce kamiennej,i ceglanej (1910); kruchta szkieletowa; prezbiteriurn 3-bocznie zamknięte;
w prezbiteriurn sklepienie, w zakrystii, nawie i kruchcie stropy; Ołtarz główny – w dolnej części wczesnobarokowy (ok. poł. XVII w.), w górnej późnobarokowy (ok. 1725 r.- wykonany przez rzeźbiarza z Frydka na Morawach, pozłocony 1729 przez rnalarza z Bytomia), odnow.1775 (prawdop. przez Franciszka Mialskiego); 2 ołtarze boczne barokowe z częściami z XVII i XVIII w.; ambona o cechach ludowych (XIX w.); ołtarze oraz ambona odnowione 1942-4; organy barokowe (ok. poł. XVII w.) wypożyczone 1845 z Orzesza; obrazy: Śmierć św. Józefa, barok. (XVII/XVIII w.) odnowiony 1878; św. Bartłomiej (barok.); Stacje Męki Pańskiej (barokowo-ludowe, I poł.XIX w.) wokół kościoła daszek ochronny; kościół nie posiada wieży.
Na cmentarzu: krzyż kamienny fundowany przez Antoniego Drabika oraz Annę Krupską (1807), grób ks. Jana Zychonia, miejscowego proboszcza (zm. 1832) z krzyżem z lanego żelaza.

 

Bieruń Stary. Widok kościoła od strony cmentarza

Widok na prezbiterium i zakrystię

Szczegół zrębu przy zakrystii
Oszalowane schody wejścia na chór
Oszalowane schody wejścia na chór

 

Daszek ochronny nad wejściem bocznym
Daszek ochronny nad wejściem bocznym
Krzyż przed kościołem
Krzyż przed kościołem, ufundowany przez Antona Drabika i Annę Krupską (1807)

 

Grób Paula Loncziga, dzierżawcy dóbr Bijasowice (Biassowitz)
Grób Paula Loncziga, dzierżawcy dóbr Bijasowice (Biassowitz)
Grób ks. Jana Kantego-Zychonia (zm. 1832)
Grób ks. Jana Kantego-Zychonia (zm. 1832)
Grób ppor. pilota F. Tuszakowskiego (1933)
Grób ppor. pilota F. Tuszakowskiego (1933)
Grób proboszcza i okręgowego inspektora szkolnego, Johanna Hawlitzkiego (zm. 1866)
Grób proboszcza i okręgowego inspektora szkolnego, Johanna Hawlitzkiego (zm. 1866)

Leave a Reply