15. Gołkowice, kościół św. Anny

Miejscowość wymieniona po raz pierwszy w roku 1223; kościół wymieniony w protokole wizytacyjnym w 1688 r. jako nowa kaplica (”capella nova”) drewniana, bez wieży, a jedynie z wieżyczką sygnaturki na dachu. Restaurowano ją w 1746 r. na koszt właściciela wsi, Rudolfa Czelesty.
Obecny kościól zbudowany  w roku 1878 w konstrukcji szkieletowej; częściowo otoczony sobotarni; prezbiteriurn 3-bocznie zamknięte; nawa prostokątna zbliżona do kwadratu; wyposażenie głównie XIX-wieczne;
rzeźby ambony z XVIII w.; rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiern późnogotycka (XVI w.).

Leave a Reply