20. Góra, kościół św. Barbary

W 1525 r. dokumenty mówiły o istnieniu stawów należących do kościoła w Górze; obecny kościół zbudowany prawdopodobnie w II połowie XVI wieku; w latach 1580-1628 w rękach protestantów; w 1596 roku właściciel Góry, Grygier Blauck zobligował swego stryja Antoniego, by przeznaczył 100 talarów na remont kościoła. W 1628 roku kościół wizytowany był przez ewangelickiego dziekana z Pszczyny, ks. Hoffmana, który notuje:

“W tej wiosce (…) jest kościółek, w nim odprawia proboszcz nabożeństwo 4 razy w roku. Stoi w nim ołtarz w stylu kościołów reformowanych”.

Odnotował on też, że wnętrze  kościoła w Górze różni się większą prostotą od wnętrz kościołów ewangelickich.
Kościół rozbudowany został w XX w. (przesunięcie wieży na zachód i wydłużenie nawy); kościół zrębowy, wieża szkieletowa; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; nawa prostokątna; od północy nowa, murowana zakrystia oszalowana deskami; w prezbiterium strop płaski, w nawie sufit z fasetą; krzyż ołtarzowy (XVIII w.); dwa krucyfiksy (XIX w.).
Prezbiterium i nawa otoczone sobotami, oszalowanymi deskami do połowy wysokości. Wzmiankowane były 2 dzwony, w tym jeden z inskrypcją łacińską.

 

 

Widok kościoła ok. 1989 roku

Widok obecny od przeciwnej strony

Soboty od strony wejścia (czyli wieży) oraz nawy

Soboty od strony wejścia bocznego w nawie

Soboty od strony prezbiterium

Pod sobotami

Wieża i dach nawy w zbliżeniu

Widok wewnątrz

Widok ołtarza głównego i fragmentu polichromii stropu

Ołtarz główny w zbliżeniu

Zbliżenie ołtarza głównego z obrazami (św. Katarzyna z Aleksandrii – czytaj: Hypatia z Aleksandrii, w chrześcijańskim wydaniu – po lewej)

Jeden z nagrobków cmentarza w Górze

Leave a Reply