Category: Śląskie Kościoły Drewniane

102. Bąków, kościół Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny

Zbudowany został zapewne w początkach XVI wieku (ok. 1500 roku), o czym świadczyć mogą odkryte w latach 1913 i 1957 fragmenty polichromii datowane na I oraz II połowę XVI stulecia. Od ok. 1550 do 1945 protestancki. Odnawiany w latach 1913 i 1956/57. Zrębowy, na podmurowaniu ceglanym; wieża słupowa; nawa prostokątna; prezbiterium 3-bocznie zamknięte. Wewnątrz stropy …

Read More 102. Bąków, kościół Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny

103. Biskupice (k. Kluczborka), kościół św. Jana

Poewangelicki. Poprzedni kościół w tym miejscu powstał w 1567 roku, został jednak szybko zniszczony (1588) przez wojska kanclerza Jana Zamoyskiego podczas wojny przeciwko arcyksięciu Maksymilianowi von Habsburg. Obecny kościół zbudowany 1626 z fundacji Siegmunda von Heydebrandt („Sigismundo a Heidebrandt”) i Georga von Pritzelwitz przez cieślę Hansa Hase, gdy pastorem był „Joh. Victore” (napis łaciński na …

Read More 103. Biskupice (k. Kluczborka), kościół św. Jana

104. Świniary Wielkie, kościół św. Bartłomieja

Kościół wymieniony w protokołach wizytacyjnych w roku 1651. W r. 1666 wizytowany powtórnie. Protokół informuje, że ściany kościoła były wewnątrz oszalowane deskami pokrytyni polichromią; podobnie polichromowany był strop płaski. Kościół był jednak niski, a przede wszystkim zrujnowany i wymagał podparcia. Obecny kościół zbudowany 1762 (data wyryta na belce tęczowej); zrębowy, na ceglanym podmurowaniu. Wieża słupowa; …

Read More 104. Świniary Wielkie, kościół św. Bartłomieja

105. Brzezinki, kościół. Najśw. Marii Panny

Miejscowość założona została około 1250 roku przez Krzyżowników z Czerwoną Gwiazdą. Pierwotny kościół został przejęty w 1527 roku przez protestantów (wtedy też wymieniony został tam pierwszy pastor protestancki, Angellus). Data budowy obecnego kościoła nie jest znana, wymienia się datę 1550. Rozbudowany został w 1693 (data na belce tęczowej). Dalsza rozbudowa  w 1776 (napis na belce …

Read More 105. Brzezinki, kościół. Najśw. Marii Panny

106. Gołkowice, kościół św. Jana

Istniał w średniowieczu. Od połowy XVI wieku w rękach protestantów (pastorowie ewangeliccy znani od 1627 roku). Obecny kościół zbudowany w latach 1766-67. Zrębowy, na podmurówce ceglanej. Wieża słupowa. Nawa prostokątna zbliżona do kwadratu. Prezbiterium 3-bocznie zamknięte; w tęczy belka z datą 1766 i literami TFK. Chór muzyczny z dekoracją rokokową i datą 1768. Na wieży …

Read More 106. Gołkowice, kościół św. Jana

107. Ligota Górna, ewangelicka kaplica cmentarna

Zbudowana w 1787 – napis na belce: „Adam Nowok Scholtz, Adam Rosenblat, Johann Drobek gerichten Johan Kabata (lub „Kabała” – przyp. MM) Zimmermann”. Zrębowa, z nadbudowaną wieżyczką szkieletową ; ambona barokowo-ludowa; epitafia drewniane, przeważnie z polskimi napisami: 1) z 1708 roku; 2) Marii Schodwozonki, córki Jana Schodwocka i Marii Lipińszczonki (1786); 3) Jana i Barbary …

Read More 107. Ligota Górna, ewangelicka kaplica cmentarna

108. Jakubowice, kościół Matki Boskiej

Zbudowany prawdopodobnie w roku 1585; odnowiony 1931. Zrębowy, na podmurówce ceglanej; wieża szkieletowa; nawa obecnie prostokątna, ustawiona poprzecznie do osi kościoła (niegdyś była kwadratowa, ale poszerzono ją o 1,5 m); prezbiterium 3-bocznie zamknięte; wewnątrz kościoła stropy płaskie; ołtarz regencyjny, pierwotnie ambonowy; organy klasycystyczno-ludowe (XVIII/XIX w.); anioł chrzcielny barokowy (XVIII w.); 2 krucyfiksy: 1) gotycki (ok. …

Read More 108. Jakubowice, kościół Matki Boskiej

109. Gierołcice,

Miejscowość założona ok. 1300 roku. W XV i XVI wieku dla celów sakralnych wykorzystywano kaplicę grobową rodziny Gierałtowskich. W 1560 roku została ona przejęta przez protestantów. W 1617 r. staraniem rodziny von Studnitz podniesiona do rangi kościoła filialnego. W 1694 została powiększona (zbudowana na nowo?). W r. 1813 (doba napoleońska) znajdująca się pod kościołem krypta …

Read More 109. Gierołcice,

110. Kostów,

Zbudowany w latach 1801-04; zwrócony prezbiterium w kierunku zachodnim; zrębowy, na podmurowaniu ceglanym. Nawa prostokątna, zbliżona do kwadratu; prezbiterium 3-bocznie zamknięte. Wewnątrz stropy płaskie z fasetami. W tęczy belka z napisem dotyczącym budowy. Chór muzyczny i empory 1943; wieżyczka z chorągiewką z datą 1804. Ołtarz główny z tryptykiem późnogotyckim (1519) przeniesiony 1804 z Łowkowic, odnawiany …

Read More 110. Kostów,

111. Maciejów,

Wzmiankowany 1447. W 1532 przejęty przez protestantów. Data budowy obecnego kościoła nieznana, przypuszcza się, że mógł on być zbudowany w XVI wieku, na przełomie XVI i XVII w. oraz że w 1693 roku. Zrębowy, na podmurowaniu ceglanym. Bezwieżowy (wieża istniała tylko do ok. 1850 roku, kiedy to została zniszczona przez burzę). Nawa prostokątna zbliżona do …

Read More 111. Maciejów,