104. Świniary Wielkie, kościół św. Bartłomieja

Kościół wymieniony w protokołach wizytacyjnych w roku 1651. W r. 1666 wizytowany powtórnie. Protokół informuje, że ściany kościoła były wewnątrz oszalowane deskami pokrytyni polichromią; podobnie polichromowany był strop płaski. Kościół był jednak niski, a przede wszystkim zrujnowany i wymagał podparcia. Obecny kościół zbudowany 1762 (data wyryta na belce tęczowej); zrębowy, na ceglanym podmurowaniu. Wieża słupowa; nawa kwadratowa; prezbiterium 3-bocznie zamknięte. Wewnątrz stropy płaskie; w stropie kruchty wprawione deski ze śladami polichromii kasetonowej z XVII wieku (tej wymienionej w protokole z 1666 roku?). Ołtarz główny (1698) z rzeźbami św św. Mateusza, Jana Ewangelisty, Agnieszki, Cecylii i Matki Boskiej; na odwrocie ołtarza data i litery GZ Ner B – BHKN. Ambona o tradycji renesansowej (koniec XVII wieku); ławy kolatorskie (koniec XVII wieku); krucyfiks barokowy (XVIII w.); krucyfiks barokowy na belce tęczowej (II połowa XVII w.); 2 rzeźby aniołków (XVIII w.); dzwon fundowany przez Adama Posadowskiego (1622). Przed kościołem krzyż z barokową rzeźbą Chrystusa.

Leave a Reply