103. Biskupice (k. Kluczborka), kościół św. Jana

Poewangelicki. Poprzedni kościół w tym miejscu powstał w 1567 roku, został jednak szybko zniszczony (1588) przez wojska kanclerza Jana Zamoyskiego podczas wojny przeciwko arcyksięciu Maksymilianowi von Habsburg. Obecny kościół zbudowany 1626 z fundacji Siegmunda von Heydebrandt („Sigismundo a Heidebrandt”) i Georga von Pritzelwitz przez cieślę Hansa Hase, gdy pastorem był „Joh. Victore” (napis łaciński na belce tęczowej). Zrębowy, wieża słupowa zbudowana 1777; nawa prostokątna; prezbiterium zamknięte ścianą prostą. Wewnątrz kościoła strop płaski, jedynie nad organami kolebka. Ślady polichromii z roku 1650 z podpisami „Albert Sierek et Johan Mruczek”; na ścianie w zakrystii fragment polichromii (XVII/XVIII w.). Ołtarz główny późnobarokowy (I poł. XVIII w.) z posągami Boga Ojca, Jana Chrzciciela i Mojżesza, dwoma aniołami i kartuszami herbowymi. Ambona późnorenesansowa (ok. poł. XVII w.); 2 ławy kolatorskie późnorenesansowe (ok. poł  XVII w.); ława renesansowo-ludowa (XVII w.); ława z baldachimembarok.-lud. (ok. 1800); zydel ludowy; 2 skrzydła tryptyku późnogotyckiego (II poł XV w.); 3 obrazy z tarczami herbowymi (4 ćw. XVII w.); obraz wotywny (XVIII w.); płyta nagrobna z płaskorzeźbą rycerza i kartuszami herbowymi (XVII w.); epitafia: 1) Aleksandra von Pritzelwitz (zm. 1676) drewniane; 2) metalowe z obrazem wotywnym (XVII/XVIII w.); 3) Hansa-Abrahama von Pritzelwitz (zm. 1693) drewniane; 4) Leopolda von Reibnitz (zm. 1701) metalowe z obrazem wotywnym; 5) Gottlieba Dalibora (zm. 1799) drewniane; 6) Gottlieba Bannascha (zm. 1827). Skarbona drewniana (1784). W nowej kaplicy cmentarnej rzeźba anioła, późnobarokowa.

Leave a Reply