102. Bąków, kościół Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny

Zbudowany został zapewne w początkach XVI wieku (ok. 1500 roku), o czym świadczyć mogą odkryte w latach 1913 i 1957 fragmenty polichromii datowane na I oraz II połowę XVI stulecia. Od ok. 1550 do 1945 protestancki. Odnawiany w latach 1913 i 1956/57. Zrębowy, na podmurowaniu ceglanym; wieża słupowa; nawa prostokątna; prezbiterium 3-bocznie zamknięte. Wewnątrz stropy płaskie. Chór muzyczny z końca XVII wieku. Kartusz herbowy z zatartym napisem, barokowy (ok. 1700); 2 inne kartusze herbowe; tablica drewniana barokowa (XVII w.) z nowszym napisem odnoszącym się do budowy kościoła. Ołtarz główny z tryptykiem gotyckim (ok. 1375) rzeźbionym i malowanym (prawdopodobnie przeniesionym z kościoła minorytów w Opolu po sekularyzacji zakonu w 1810 roku), odnawiany w 1913 roku, poniżej predella z obrazem Ostatniej Wieczerzy (mal. na desce) z kartuszami herbowymi rodzin von Seidlitz i von Stertz, literami NVS, AGS i datą 1601. Ambona barokowa (3 ćw. XVII w.). Chrzcielnica barokowa (koniec XVII w.); organy regencyjne; ława barokowo-ludowa (XVIII/XIX w.); 3 zydle ludowe (XIX w.); kamienne płyty nagrobne: Maksymilianny z Blachów Paczeńskiej (zm 1655) z herbami Ogończyk i Budwicz, niezidentyfikowanej zmarłej z rodziny Paczeńskich (zm, 1703). Epitafia drewniane: Elżbiety von Frankenberg (zm 1676) oraz drugie, z zatartym napisem (późnobarokowe, ok. 1700); krzyż ołtarzowy drewniany (1759) z literami CHVG. Na cmentarzu kilka starych nagrobków z I połowy XIX w., otoczonych balustradami z lanego żelaza.

Leave a Reply