101. Wędrynia, kościół św. Jana Chrzciciela

Wzmiankowany w roku 1447. W 1679 protokół wizytacyjny wymienia kościół pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty. Kościół ten był stary, całkowicie zrujnowany i miał zmurszałe fundamenty. Toteż wkrótce potem (XVII/XVIII w.) zbudowano na jego miejscu kościół obecny: zrębowy, wieża słupowa, zbudowana w roku 1818; nawa prostokątna; prezbiterium 3-bocznie zamknięte. Ołtarz późnobarokowy (XVIII w.) z rzeźbami 2 biskupów i obrazem św. Augustyna. Ambona z XVIII wieku; konfesjonał i ławy (XVIII w.). Obrazy: św. Antoni z Dzieciątkiem (ludowy); św. Anna Samotrzeć (barokowo-ludowy, XVIII(XIX w.); zreźba św. Jana Nepomucena (ludowo-barokowa, XIX wiek). Wzmiankowano niegdyś dzwon z XVI w. (63 cm) z czeską inskrypcją.Wędrynia, wieżyczka dachu

Leave a Reply