100. Wachów, kościół św. Wawrzyńca

W protokole wizytacyjnym z 1679 roku napisano, że stoi ”od niepamiętnych czasów(“ab immemorabili tempore”); protokół ten podaje również wymiary kościoła: 20 x 10 łokci (= 12,6 x 6,3 m). Informuje ponadto, że przekrycie kościoła jest pomalowane i barwne, jednakże kościół jest ciemny. Wieża była oddzielona od kościoła i stała po jego południowej stronie; następny protokół (1687) dodawał jeszcze, że luteranie grzebani są w kościele oraz że kościół wymaga odnowienia. Owo “odnowienie” nastąpiło w roku 1706 — zbudowano wtedy obecny kościół. Jest to kościół zrębowy, wieża jego jest szkieietowa (słupowa); nawa prostokątna; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; w prezbiterium sklepienie kolebkowe, w nawie strop płaski. Kościół otoczony jest sobotami.
Ołtarz główny regencyjny z rzeźbami św św. Jana Ewangelisty, Jakuba i trzech aniołów. Ołtarze boczne (pocz. XVIII w.). Ambona (I połowa XVIII w.). Chrzcielnica (XVIII wiek); konfesjonał regencyjny; krucyfiks gotycki (pocz. XV w.); rzeźba św. Jana Chrzciciela (ludowa). Wzmiankowano niegdyś mały dzwon z napisem „SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM. FVSA DNI 1638”.Wachów – fragment polichromii stropu

Leave a Reply