105. Brzezinki, kościół. Najśw. Marii Panny

Miejscowość założona została około 1250 roku przez Krzyżowników z Czerwoną Gwiazdą. Pierwotny kościół został przejęty w 1527 roku przez protestantów (wtedy też wymieniony został tam pierwszy pastor protestancki, Angellus). Data budowy obecnego kościoła nie jest znana, wymienia się datę 1550. Rozbudowany został w 1693 (data na belce tęczowej). Dalsza rozbudowa  w 1776 (napis na belce stropowej w dobudowanej części nawy: „Michael Glomb Organist Am 6ten Juny 1776”). Kościół zrębowy z nadbudowaną wieżą szkieletową; nawa prostokątna zbliżona do kwadratu; prezbiterium 3-bocznie zamknięte. Wewnątrz kościoła stropy płaskie; polichromia kościoła z trzech okresów:
– renesansowa na stropie prezbiterium (najstarsza),
– na stropie starszej części nawy (1693?),
– pozostała (1776, malarz Grätsch)
Ołtarz główny barokowy (II poł. XVII wieku) przeniesiony do tego kościoła w 1847, odnowiony 1891; tryptyk gotycki (1 ćw. XV w.). Ambona późnorenesansowa (I połowa XVII w.). Chrzcielnica barokowa (koniec XVII w.); ławy (XVIII w.); 2 zydle ludowe; krucyfiks gotycki (I poł. XV w.); rzeźby: św. Jan (barok. XVIII w.), św. Jan Nepomucen (barok.), anioł (XVIII/XIX w.). Fragmenty ołtarza barokowego (II poł. XVII w.); skrzynia barokowo-ludowa malowana; konfesjonał (XVIII/XIX w.); dzwon odlany przez Georga Beniamina Kriegera we Wrocławiu (1819). W otoczeniu kościoła ogrodzenie z 2 zabytkowymi bramkami drewnianymi, na jednej z nich napis na belce: „Dał budować Johan Pietrusky Scholtz Johan Koisz s Wołczyna Anno 1751 Michał Bieniek z Nagdowic”.

Leave a Reply