106. Gołkowice, kościół św. Jana

Istniał w średniowieczu. Od połowy XVI wieku w rękach protestantów (pastorowie ewangeliccy znani od 1627 roku). Obecny kościół zbudowany w latach 1766-67. Zrębowy, na podmurówce ceglanej. Wieża słupowa. Nawa prostokątna zbliżona do kwadratu. Prezbiterium 3-bocznie zamknięte; w tęczy belka z datą 1766 i literami TFK. Chór muzyczny z dekoracją rokokową i datą 1768. Na wieży chorągiewka z literami CLVC i datą 1767. Ołtarz główny wykonany przez J. Sternberga (1768). Tryptyk późnogotycki (XV wiek); ambona barokowo-ludowa (XVII wiek); prospekt organowy (początek XVIII wieku) odnowiony 1941; chrzcielnice: 1) renesansowo-ludowa (XVIII/XIX w.), 2) ludowa (I połowa XIX w.); anioł z kartuszem herbowym rodziny von Frankenberg (1768); ławka kolatorska (II poł. XVIII w.) odnowiona 1941; ławy (XVIII w.); obraz Ukrzyżowanie, mal. przez Jakuba Paritiusa z Bolesławca (1671); rzeźba Chrystusa, barokowa; epitafia: 1) Karla Magnusa von Gőtz (zm. 1718), 2) Gottlieba Lipińskiego (zm, 1858); krzyż ołtarzowy z lanego żelaza, klasycystyczny (XIX wiek).

Leave a Reply